Suoraan sisältöön
Business Jyväskylä » Palvelut » Hankkeet yrityksille

Arctic machine

Hankkeet yrityksille

Kohti älykästä yritysympäristöä (KÄY)

Hanke on päättynyt vuoden 2018 lopussa. Uusi yritysympäristön kehittämiseen tähtäävä ekosysteemityö on käynnistymässä Business Jyväskylän koordinoimana. Lisätietoja on tulossa pian.

KÄY-hankkeen kuvaus:

Valmistavan teollisuuden asiakkaat haluavat yhä useammin ostaa markkinoilta valmiita kokonaisratkaisuja. Keskisuomalainen pk-yrittäjä on ahtaalla tarjouskilpailuissa yksittäisenä palveluntarjoajana. Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö auttaa yrityksiä mukaan kansainvälisille markkinoille Kohti älykästä yritysympäristöä –palvelumallilla.

Älykkäillä yritysympäristöillä kilpailuetua kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille

Palvelu kokoaa valmistavan teollisuuden samanhenkiset yritykset yhteisiin työpajoihin. Yritysten osaamisen yhdistäminen työpajoissa synnyttää arvoverkon, joka auttaa tunnistamaan ne tekijät, joiden avulla pk-yritykset voivat yhdessä toimien kasvattaa liiketoimintaansa myös kansainvälisesti. Työpajoja vetää asiantuntija, joka törmäyttää työpajoissa tutkitun tiedon käytännön kokemuksen kanssa.

Ainoa tapa menestyä on ylivertainen osaaminen ja toimiva verkosto.

Kohti älykästä yritysympäristöä eli KÄY–palvelumallin tavoitteena on auttaa yrityksiä kansainvälistymään ja varautumaan toimintaympäristön muutoksiin globaaleilla markkinoilla. Työpajat ovat yrittäjille maksuttomia.

Millaista osaamista Sinun yritykselläsi on? Ilmoittaudu mukaan!

Maria Hyppönen, projektipäällikkö, KÄY-hanke. Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä

Maria Hyppönen
projektipäällikkö
p. 040 844 5480
etunimi.sukunimi@jkl.fi

Hyvinvoinnista elinvoimaa (Hyve)

Hanke on päättynyt vuoden 2018 lopussa.

Hankkeen loppuraportin voit lukea tästä.

Lue Evogenomin juttu, jossa kerrotaan hankkeen kautta saavutetuista hyödyistä.

Hankkeen kuvaus:

Jyväskylän kaupungin ja Sitran Hyvinvoinnista elinvoimaa -hankkeen tavoitteena on vauhdittaa uusia kumppanuuksia ja yhteistyömalleja sote-alalla mahdollistaen uusia ihmislähtöisiä palveluinnovaatioita. Hankkeessa järjestetään tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa kumppanuuksia on mahdollista kehittää ja syventää. Tilaisuudet eli Soteuttamot ovat avoimia kaikille alan yrityksille ja yhteisöille. Tilaisuuksien ajat ja paikat ilmoitetaan hankkeen verkkosivuilla ja Facebookissa.

Hyvinvoinnista elinvoimaa

Hyvinvoinnista Elinvoimaa -hankkeessa toteutetaan 8-12 kuukautta kestäviä pilotointeja, joilla testataan innovatiivisten palveluiden soveltuvuutta valinnanvapauskokeiluun. Pilotointeihin valittiin viisi toimijaa avoimen haun pohjalta. Pilotoinnit kestävät vuoden 2018 loppuun saakka. Lue lisää hankkeesta täältä.

Seuraa Hyve-hanketta myös Facebookissa.

Hyvinvoinnista Elinvoimaa –hankkeessa rakentaan siltaa Jyväskylän perusturvapalveluiden ja elinkeinotoiminnan välille. Keinoja ovat muun muassa uusien kumppanuusverkostojen luominen ja yritysten sekä järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen. Näin edistetään elinvoimaisuutta ja mahdollistetaan uusien palveluinnovaatioiden kehittymistä verkostomaisen toiminnan kautta. Puhutaan siis kumppanuuskiihdyttämöstä. Samalla arvioidaan, kuinka tällainen kokeilukulttuuria edistävä malli voisi sopia tulevalle sote-järjestäjälle, eli maakunnalle, yhdeksi ekosysteemin kehitystä tukevaksi työkaluksi.

Piija Äijänen

Piija Äijänen
Projektipäällikkö
p. 040 573 2066
etunimi.sukunimi@jkl.fi

  • BusinessJyväskylä
  • #businessjkl #tekosysteemi
    BusinessJyväskylä
  • Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö
  • Vapaudenkatu 46 B, 2 krs., 40100 Jyväskylä
  • Laskutusosoite: PL 186, 00026 BASWARE
  • Ota yhteyttä
  • Yrityspalvelut: 014 266 0138

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2019 Sivun alkuun