Suoraan sisältöön
Business Jyväskylä » Kärkialat » Koulutusosaaminen ja vienti

Koulutusosaaminen ja vienti

Jyväskylä on tunnettu vahvasta koulutusosaamisestaan. Jyväskylän yliopisto on kouluttanut kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisia jo yli vuosisadan. Uno Cygnaeus perusti nimittäin ensimmäisen suomenkielisen opettajaseminaarin Jyväskylään yli 150 vuotta sitten.

Alla on esitelty Jyväskylän koulutusosaamisen kärkiä tänä päivänä.

 EduCluster Finland (ECF)

EduCluster Finland on asiantuntijaorganisaatio, joka luo oppimisen ja kehittymisen polkuja asiakkaan kanssa ympäri maailmaa. Suomessa EduCluster tarjoaa palveluja koulutuksen laadun ja arvioinnin alueella, sekä valmennusta kansainvälisenä asiantuntijana kehittymiseen.
ECF toimii koulutuksen kehittämisen alueilla koulutusjärjestelmäreformeissa, koulutuksen ja opetuksen laadun arvioinnissa ja kehittämisessä, ammatillisen kehittämisen ja opettajankoulutuksen kentällä sekä työllisyyden tukemisessa ammatillisen ja korkeakoulutuksen kautta. Lisäksi ECF tarjoaa lyhytkestoisia asiantuntijaprosesseja erilaisille ryhmille, jotka ovat kiinnostuneita esimerkiksi suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

Maantieteelliset toiminnan painopisteet ovat GCC-maat, Aasia, Latinalainen Amerikka ja Suomi.
ECF on osa Jyväskylän yliopiston konsernia. Yhtiön omistajat ovat Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Lue lisää EduCluster Finlandista.

EduFutura

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ovat tehneet sopimuksen yhteistyöstä. Kyseessä on eri koulutusasteita koskevana ainutlaatuinen toimintamalli. Osaamiskeskittymä EduFutura Jyväskylän tarkoituksena on muodostaa tunnustetuilla kärkialoilla Jyväskylään Suomen merkittävin oppimisen, tutkimuksen, kehittämisen sekä kokeilujen ja soveltamisen osaamiskeskittymä. Kansainvälisesti merkittäviksi kärkialoiksi on määritelty oppimisen uudistaminen, terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta sekä koulutusvienti. Kansallisesti merkittäviksi kärkialoiksi määriteltiin Suomalainen Musiikkikampus, yrittäjyyden edistäminen, sovellettu kyberturvallisuus ja biotalous.

EduFuturassa opiskelija on keskiössä. Yhteisenä tavoitteena on rakentaa opiskelijoiden opintopolut tehokkaiksi ja joustaviksi varmistamalla mm. sujuvat siirtymiset sekä hyväksi lukemisen menettelyt eri koulutusasteiden välillä, kehittämällä pedagogiikkaa, karsimalla päällekkäistä koulutusta sekä yhteistoteutuksilla. Lisäksi tähdätään opiskelijan ohjauksen ja tukipalvelujen yhteen sovitettuihin menettelyihin.

EduFutura tavoittelee korkeatasoisen osaamisen pohjalta syntyvän uuden yritystoiminnan ja vahvistuvien liiketoimintamallien positiivista vaikutusta työllisyyteen ja opiskelijoiden työllistymiseen sekä asiantuntijoiden lisääntynyttä liikkuvuutta kotimaassa, maailmalla ja oppilaitosten välillä. Yhteistyön tavoitteena on, että tulevaisuudessa EduFutura Jyväskylä on yrityksille aikaisempaa ketterämpi ja helpommin lähestyttävä kumppani.

NPDL (New Pedagogies for Deep Learning)

NPDL on kansainvälinen oppimisen, opetuksen ja koulun toimintakulttuurin systeeminen tutkimus- ja kehittämisohjelma. www.npdl.global

NPDL on globaali pedagoginen viitekehys, joka tarjoaa työkaluja ja koulutuksia oppimisen muutoksen sekä eri toimintatasojen kehittämisen tueksi. Tavoitteena on opettaa lapsille ja nuorille ns. tulevaisuustaidot ja kehittää heidän laaja-alaista osaamistaan. Viitekehyksen taustalla vaikuttavat maailman johtavat pedagogiset asiantuntijat ja se tukee uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa.

Suomessa ohjelmaan osallistuvat kunnat sekä Microsoft ovat lähteneet osana ohjelmaa kehittämään myös koulutuksen digitalisaatiota ja luomaan uutta oppimisen ekosysteemiä. Ohjelmaa rahoittavat mukana olevat kunnat sekä Microsoft.

Kuvat: Marianna Tarvainen / EduCluster Finland Ltd 2016

  • BusinessJyväskylä
  • #businessjkl #tekosysteemi
    BusinessJyväskylä
  • Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö
  • Vapaudenkatu 46 B, 2 krs., 40100 Jyväskylä
  • Laskutusosoite: PL 186, 00026 BASWARE
  • Ota yhteyttä
  • Yrityspalvelut: 014 266 0138

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2019 Sivun alkuun