Suoraan sisältöön
Business Jyväskylä » Kärkialat » ICT ja kyberturvallisuus

ICT ja kyberturvallisuus

ICT-ala kasvaa voimakkaasti Jyväskylässä. Alan yritysten huippuosaaminen jakaantuu erityisesti sähköiseen liiketoimintaan sekä mobiili- ja turvallisuusteknologiaan. Tutkimusosaaminen keskittyy arjen mobiilipalveluiden (käytettävyyden) tutkimukseen, tietoturvallisuuteen, simulointitutkimukseen sekä laskennallisten tieteiden yhdistämiseen tietotekniikkaan (esim. konenäköratkaisut). Jyväskylässä on verkkohyökkäyksien tunnistamiseen, niiden estämiseen ja niistä toipumiseen liittyvää maailmanlaajuista huippuosaamista.

Osa-alueella on runsaasti mahdollisuuksia erityisesti sähköisessä liiketoiminnassa, mobiili- ja turvallisuusteknologioissa. Turvallisuusteknologian sovelluksia hyödyntävät erityisesti Puolustusvoimat, poliisi sekä muut viranomaiset. Jyväskylässä sijaitsee mm. Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus, KELA:n IT-keskus ja Valtorin pääkonttori.

Jyväskylässä ICT-osaaminen keskittyy sähköiseen liiketoimintaan ja palveluun sekä mobiili- ja turvallisuusteknologiaan. ICT-klusterissa on noin 500 aktiivista yritystä ja klusteri kokonaisuudessaan työllistää noin 6000 henkilöä. Liiketoiminnan yhteenlaskettu volyymi on noin miljardi euroa. Kyberturvallisuusosaamisen kehittämisessä Jyväskylän yliopistolla ja ammattikorkeakoululla on keskeinen rooli.

ICT-alan pääsektorit a yritykset Jyväskylässä

Opetus ja tutkimus

ICT-alan opetus on kehittynyt nopeasti, jotta opetuksella pystytään vastaamaan uusiin tarpeisiin. Jyväskylän yliopistossa opetetaan mm. seuraavia osa-alueita: laskennalliset tieteet ja sovellettu matematiikka, pelit ja pelillisyys, sosiaalinen media, ihmislähtöinen teknologia, data-analyysi ja informaatio- ja kyberturvallisuus. Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu ovat kehittyneet johtaviksi IT-alan oppilaitoksiksi Suomessa.

Jyväskylän vahvuuksia:
1. Teollisuuden IT ja teolliset tuotteet
2. Tietoliikenne
3. Kyberturvallisuus
4. Pelituotanto
5. IT-ohjelmistopalvelut
6. Digitaalinen markkinointi ja viestintä

 Jyväskylän Yliopiston IT-tiedekunta

Jyväskylän yliopistossa on vahva ICT-painotus. Jyväskylän yliopisto sijoittuu maan neljän ICT-kärkiyliopiston joukkoon.

IT-tiedekunnan tutkimus ja koulutus on rakennettu vastaamaan kansainvälisiä standardeja, ICT-2023 työryhmän suosituksia ja alan kansallisia ja kansainvälisiä strategioita ja ohjelmia. Tämän lisäksi koulutusohjelmat on rakennettu monitieteellisestä näkökulmasta luomalla laaja kokonaisuus tietojärjestelmätieteistä, tietojenkäsittelytieteestä, laskennallisista tieteistä, sovelletusta matematiikasta, kognitiotieteestä ja koulutusteknologiasta.

Jyväskylän yliopisto on osa kasvavaa kansallista kyberturvallisuuden ekosysteemiä. Jyväskylän yliopistolla kyberturvallisuuden maisteriohjelmassa opiskelee tällä hetkellä noin 85 opiskelijaa. Lähivuosien tavoitteena on 40 aloituspaikkaa vuosittain. Jatko-opiskelijoita kyberturvallisuuden alalla on 30. Jyväskylän yliopisto tekee kansainvälistä tutkimus- ja opetusyhteistyötä kyberturvallisuuden alueella muun muassa Israelin, Viron ja Saksan kanssa.

Kyberturvallisuuden tieteellisten läpimurtojen osalta Jyväskylän yliopiston merkittävimmät tutkimusalueet ovat:

 • Cyber security and Big data
 • Advanced Persistent Threats (APT)
 • Trusted computing
 • Cyber security strategies
 • Cyber security know-how and education
 • Hyperspektripohjaiset rikostutkinta- ja turvallisuusratkaisut
 • Älypuhelinpohjainen kriisinhallinta ja kriisiviestintä

Lisätietoja IT-tiedekunnasta löydät tästä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja JYVSECTEC

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK) aloituspaikkoja ylempään AMK-tutkintoon tähtäävään kyberturvallisuusohjelmaan on vuosittain 20. Koulutusohjelma on IT-alalla poikkeuksellisen suosittu. Koulutuksen tavoitteena on vastata kyberturvallisuuden kasvaviin haasteisiin. Suurin osa opiskelijoista työskentelee jo IT-alan yrityksen tai organisaation palveluksessa.

Opinnoissa keskeistä on tietoturvan hallinta, lainsäädäntö ja sääntely, standardointi ja viranomaistoiminnan ymmärrys. Merkittävimmät tietoturvateknologiat, -protokollat ja -sovellutukset ovat osa opintoja. Koulutuksessa annetaan valmiudet tietoturvatestauksen tekemiseen. Opintojen jälkeen opiskelijat osaavat suunnitella, kehittää, toteuttaa ja hallita kyberturvallisuuteen liittyviä teknologisia ratkaisuja. Valmistuneilla on tieto ja taito puolustautua oikeassa ympäristössä kyberturvallisuuteen kohdistuvia hyökkäyksiä vastaan.

Lisätietoja JAMK:n ICT-alan koulutuksesta löydät tästä.

JYVSECTEC (Jyväskylä Security Technology)

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toimii Suomen ensimmäinen ja puolueeton kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutusympäristö JYVSECTEC (Jyväskylä Security Technology). Keskuksessa on ns. RGCE-kehitysympäristö (Real Global Cyber Environment), joka tarjoaa puitteet ja järjestelmät organisaatioiden kyberturvallisuustietämyksen kehittämiseen ja -harjoitusten toteutukseen.

JYVSECTEC tuottaa kyberturvallisuusharjoituksia ja konsultointi-, tutkimus-, testaus- ja koulutuspalveluja. Ympäristössä toteutetaan myös tutkimus- ja kehityshankkeita. JAMK ja JYVSECTEC rakentavat uskottavaa ja luotettavaa mielikuvaa suomalaisesta vahvasta kyberturvallisuusosaamisesta, edistävät kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden verkottumista, uusia yhteistyömuotoja ja toimintamalleja. Lisäksi koulutuskeskuksessa luodaan, ylläpidetään ja välitetään ajankohtaista puolueetonta tietoa kyberturvallisuudesta.

Valtion toimijat, kuten Puolustusvoimat ja Valtori, sekä useita suomalaisia yrityksiä harjoittelee säännöllisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskuksessa. Harjoituksissa kehitetään henkilöstön mahdollisuuksia havaita ja ymmärtää toimintaa vaarantavia kyberuhkia sekä lisätä valmiuksia toimia oikein uhkatilanteissa. Harjoitukset toteutetaan suojatussa ja suljetussa ympäristössä, joka on rakennettu vastaamaan internetin todellisia rakenteita (RGCE, Realistic Cyber Security Environment).

JYVSECTEC käynnistettiin hankemuotoisena vuonna 2011 ja osarahoittajina toimivat Keski-Suomen Liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto sekä yhteistyökumppaneina Airbus Defence and Space Oy, Ajeco Oy, Descom Oy, Relator Oy ja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy. Vuonna 2011 käynnistynyt hanke sai jatkorahoituksen kyberturvallisuuskeskittymän kehittämiseen ja siihen liittyviin investointeihin keväällä 2015 vuoden 2017 loppuun saakka. Julkisen rahoituksen lisäksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutin toteuttamassa hankkeessa ovat mukana yhteistyökumppanit Airbus Defence and Space Oy, Cygate Oy, Elisa Oyj, Fingrid Oyj ja TeliaSonera Finland Oyj.

Lisätietoa JYVSECTEC:sta löydät tästä.

 • BusinessJyväskylä
 • #businessjkl #tekosysteemi
  BusinessJyväskylä
 • Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö
 • Vapaudenkatu 46 B, 2 krs., 40100 Jyväskylä
 • Laskutusosoite: PL 186, 00026 BASWARE
 • Ota yhteyttä
 • Yrityspalvelut: 014 266 0138

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2019 Sivun alkuun