Suoraan sisältöön
Business Jyväskylä » Kärkialat » Liikunta ja hyvinvointi » Suorituskyvyn optimointi

ihmishahmo

Suorituskyvyn optimointi

Business Jyväskylä kokoaa ihmisen suorituskykyyn ja sen parantamiseen liittyvää ekosysteemiä nimeltä Optimal Human Performance. Ihmisen suorituskykyä tarkastellaan fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja digitaalisesta näkökulmasta.

Ekosysteemi kokoaa yhteen toimijoita (yrityksiä, julkisia organisaatioita, asiantuntijoita, tutkijoita) eri toimialueilta. Ekosysteemissä mukana olevat toimijat muodostavat arvoverkkoja, joiden tavoitteena on lisäarvon rakentaminen. Tavoitteena on, että ekosysteemityö luo uutta liiketoimintaa, uusia innovaatioita, lisää vientiä ja näin ollen on lisää koko Suomen kilpailukykyä.

Ekosysteemi on kansallisesti ja kansainvälisestikin merkittävä. Ekosysteemissä ihmisen optimaalista suorituskykyä tarkastellaan neljän tieteen alan, fysiologian, psykologian, sosiologian ja digitaalisuuden risteämiskohdassa. Ekosysteemissä yhdistetään kliinisen lääketieteen, liikuntalääketieteen, psykologian, kasvatustieteen ja sosiologian sekä digitalisaation toimialueet yhteen. Ihmistä tarkastellaan yksilönä (työntekijä, johtaja, huippu-urheilija, harrasteliikkuja) niin arjen suorituskyvyn kuin ihmisen elinkaaren näkökulmasta.

Tavoitteena on luoda monitieteellisen ja toimialojen rajoja rikkovan lähestymisen kautta uudenlaista arvoverkkoihin pohjautuvaa liiketoimintaa. Arvoverkkotoimijoina voivat toimia:

1. Tutkimusyksiköt, jotka tarkastelevat ihmistä kokonaisuutena hyödyntäen monitieteellistä lähestymistapaa.

2. Konsernit ja pk-yritykset, jotka yhteistyössä rakentavat loppukäyttäjille tai toisilleen lisäarvoa tuottavia yhteisiä tarjoamia.

3. Loppukäyttäjät, joita lähestytään teemassa kokonaisvaltaisesti ja ymmärryspohjaisesti.

Haemme mukaan toimijoita, jotka näkevät, että heillä on annettavaa arvoverkkoon, tahtotila investoida arvoverkkotyöhön, odotus / idea arvoverkosta saamastaan hyödystä (ROI) sekä ennen kaikkea intressi ihmisten suorituskyvyn edistämiseen. Toimijat voivat toimia esimerkiksi ennaltaehkäisevän terveyden, kuntoutuksen, hyvinvointi- ja liikuntapalvelujen tai työssä ja arjessa jaksamisen alueilla. Tavoitteena on rakentaa ratkaisuja sekä elikeinoelämän että kansanterveyden näkökulmasta.

Mitä yrityksiltä yleisesti odotetaan?

Työtä, osaamista, alustoja, ratkaisuja ja avointa mieltä, joilla lisäarvoa rakennetaan.

Mitä yritykset voivat saada?

Uusia ideoita, ratkaisuja ja palveluja kotimaahan tai vientimarkkinoille sekä uusia kumppaneita ja verkostoja.

Miksi työtä kannattaa tehdä osana arvoverkostoa ja yhdessä toisten toimijoiden kanssa?

Pienet yritykset ja toimijat voivat yhteistyötä tekemällä lähestyä isompia asiakkaita kokonaisvaltaisemmilla tuote- ja palveluratkaisuilla. Arvoverkoissa yritykset löytävät helposti kumppaneita ja jakavat ajatuksia sekä löytävät mahdollisesti yhteisiä ratkaisuja asiakkaiden kysyntään.

Yhteistyön tavoitteena on kansallinen tai jopa kansainvälinen ohjelma, jossa suorituskyvyn teemaa edistetään sekä julkisella rahoituksella että yritysten ja toimijoiden investoinneilla.

Lähde mukaan! Seuraava tilaisuutemme on: 30.1. Suorituskyvyn johtaminen –seminaari.

Lisätiedot:

Mika Kataikko
Projektipäällikkö, Smart City –ratkaisut
050 526 8622, mika.kataikko[at]jkl.fi

Piija Äijänen
Yritysneuvoja
040 573 2066, piija.aijanen[at]jkl.fi

  • BusinessJyväskylä
  • #businessjkl #tekosysteemi
    BusinessJyväskylä
  • Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö
  • Vapaudenkatu 46 B, 2 krs., 40100 Jyväskylä
  • Laskutusosoite: PL 186, 00026 BASWARE
  • Ota yhteyttä
  • Yrityspalvelut: 014 266 0138

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2019 Sivun alkuun