Suoraan sisältöön
Business Jyväskylä » Kärkialat » Biotalous ja resurssiviisaus

Kuva: VAPO

Biotalous ja resurssiviisaus

Keski-Suomessa biotalous on yksi talouden vetureista. Meillä on merkittävät uusiutuvat luonnonvarat ja niiden kestävään käyttöön tarvittava osaaminen. Biotalouden toimijat ja toimintamallit täällä edustavat alansa edelläkävijyyttä. Toimintaympäristö on monialainen ja verkostoitunut. Mukana on niin tutkimuslaitoksia kuin biotaloutta monipuolisesti kehittäviä ja kaupallistavia yrityksiä.

Keski-Suomessa on esimerkiksi erittäin monipuolinen biomassan hyödyntämiseen keskittynyt teollisuus. Alueella toimii ja kehittää tuotteita useita merkittäviä yrityksiä, kuten Metsä Group, Valmet Oyj, AGCO-konserniin kuuluva Valtra Oy ja UPM sekä CP Kelco. Suuret biotalouden toimijat työllistävät Keski-Suomessa tällä hetkellä noin 8 000 henkilöä. Alueella toimii myös paljon kasvukykyisiä tuotannollisia ja teknologiapainotteisia pk-yrityksiä. Äänekosken biotuotetehdas tukee hyvää kehitystä entisestään.

Tuulivoimaan keskittyvä liiketoiminta on meillä vahvaa (Moventas ja Windside). Suomen Tuulivoimayhdistys pitää kotipaikkaansa Jyväskylässä, mikä tuo myös alan osaamista alueelle. Jyväskylässä Sitran kanssa yhdessä kehitetty resurssiviisauden toimintamalli liittyy läheisesti uusiutuvaan energiaan.

Keski-Suomessa on erittäin monipuolinen biomassan hyödyntämiseen keskittynyt teollisuus, energiasektori sekä raaka-aineiden tuotanto ja logistiikka. Metsää hyödyntävän teollisuuden ja sitä palvelevan teknologiateollisuuden merkitys on ylivoimaisesti suurin teollisuuden lisäarvon tuottajana ja työllistäjänä Keski-Suomessa. Myös muun biomassan tuottaminen ja jalostaminen on merkittävää ja kehityskykyistä.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre rakentaa uudenlaisen biotuotetehtaan Äänekoskelle Keski-Suomeen. Se on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, hieman yli miljardi euroa. Sen työllistävä vaikutus on yli 2 500 työpaikkaa koko arvoketjussa.

Keski-Suomesta löytyy myös useita biotalouteen kytkeytyviä pk-yrityksiä: vaneritehtaita, sahoja, bioenergiateknologian laitevalmistajia sekä metsänhoidon ja energiapuunkorjaamiseen liittyviä laitevalmistajia. Vahvaa osaamista löytyy myös muun muassa prosessi- ja laiteteknologian suunnittelussa ja konsultoinnissa.

Suomen biokaasun tuotantoon, jalostukseen ja liikennekäyttöön liittyvä osaaminen on keskittynyt Keski-Suomeen lukuisten yritysten ansiosta. Maakunnassa on myös vahvaa älykkääseen energian mittaukseen ja tiedonhallintaan liittyvää yritystoimintaa (Landis+Gyr, Aidon, Enegia Group).

Koulutus ja tutkimus

Alueen merkittävin biotalouteen liittyvä tutkimuslaitos on VTT:n (Technical Research Centre of Finland) Jyväskylän yksikkö, joka on keskittynyt biomassapohjaisten polttoaineiden, uusien kuitutuotteiden ja biomateriaalien tutkimukseen.

Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu tuottavat tietoa, osaajia ja taitoja luoden liiketoiminnan kehittämiselle monipuolisen kehittämisalustan. Jyväskylän yliopiston osaamiskärkiä ovat muun muassa Nano Science Centerin biotaloutta palveleva fysiikan, kemian ja biologian huippututkimus. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on erikoistunut soveltavaan tutkimus- ja kehitystoimintaan muun muassa koneiden ja laitteiden kehittämisessä sekä bioenergiaan pohjautuvan liiketoiminnan edistämisessä.

Kankaan alue on Jyväskylän keskustan tuntumaan rakentuva innovatiivinen ja resurssiviisautta toteuttava yritys- ja asuinalue. Kankaalla suunnittelussa on huomioitu luonnonvarojen viisas käyttö, joka näkyy muun muassa jäteratkaisuissa, parkkeerauksessa ja pihoissa. Vuonna 2040 Kankaalla kaavaillaan asuvan noin 5 000 ja työskentelevän 2 101 ihmistä. Lue lisää Kankaasta: http://www.jyvaskyla.fi/kangas

Resurssiviisas Jyväskylä

Resurssiviisaus edistää alueen elinvoimaisuutta, yritysten kilpailukykyä ja asukkaiden hyvinvointia luonnonvarojen kulutusta vähentämällä. Jyväskylässä innostetaan ja sitoutetaan resurssiviisautta edistävään arkeen sekä tuetaan uusien innovaatioiden syntymistä. Jyväskylä toimi Sitran pilottikaupunkina Resurssiviisaus-hankkeessa ja käytännön kokeiluissa. Hankkeen jälkeen resurssiviisaus on luonteva osa Jyväskylän kaupungin toimintaprosesseja.

Resurssiviisaus on resurssien kestävää käyttöä ja säästämistä kierrätystalouden, materiaali- ja energiatehokkuuden ja yritysten yhteistoiminnan kautta. Sen avulla hyvinvointia pystytään lisäämään samalla, kun haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisille vähennetään. Resurssiviisaus korostaa paikallista toimintaa ja resurssien alueellista hyödyntämistä sekä asukkaiden, yhdistysten ja yritysten osallistumista toimintaan.

Resurssiviisauteen kuuluvat mm. teolliset symbioosit, joiden tavoitteena Resurssiviisas Jyväskylä sitoutuu omassa kehittämismallissaan resurssiviisauden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen muutosprosessiin. Kestävä kaupunkikehitys, materiaalivirtojen optimointi, tuottavuuden parantaminen, uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto, älykkäät verkkoratkaisut, kuluttajien mahdollisuus vaikuttaa resurssien kulutukseen omilla valinnoillaan – nämä kaikki kannattelevat uutta kaupunkimaista elämäntapaa, johon Jyväskylä on toiminnassaan ja hankkeissaan sitoutunut.

Kuva:VAPO

  • BusinessJyväskylä
  • #businessjkl #tekosysteemi
    BusinessJyväskylä
  • Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö
  • Vapaudenkatu 46 B, 2 krs., 40100 Jyväskylä
  • Laskutusosoite: PL 186, 00026 BASWARE
  • Ota yhteyttä
  • Yrityspalvelut: 014 266 0138

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2019 Sivun alkuun