Suoraan sisältöön
Business Jyväskylä » Ajankohtaista » Synergiaetuja ja verkostoitumista – Jyväskylässä pilotoidaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluita
13.10.2017

Synergiaetuja ja verkostoitumista – Jyväskylässä pilotoidaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluitaMedics24 yrittäjät

Jyväskylän kaupungin hanke vauhdittaa sosiaali- ja terveysalan toimijoita kehittämään tulevaisuuden hyvinvointipalveluita valinnanvapauteen, sote-uudistukseen ja uusiin teknologioihin nojaten. Hankkeen pilotoinneissa ovat mukana muun muassa Medics24 ja Evogenom.

Jyväskylässä järjestettiin 11.10.2017 Hyvinvoinnista elinvoimaa -hankkeen pilotointien ensimmäinen verkostoitumistilaisuus. Kaupungin elinkeinoyksikön hanke rakentaa siltaa monimuotoisen sosiaali- ja terveysalan elinkeinotoiminnan ja Jyväskylän perusturvapalveluiden välille. Nyt käynnistyvien pilotointien avulla rakennetaan askel kerrallaan tulevaisuuden palveluja asiakkaille.

- Yhteisiksi nimittäjiksi päivän aikana nousivat mm. sosiaali- ja terveysalan teknologiat, palveluideoiden skaalautuminen, hyvinvointi kokonaisuutena ja ennakoiva terveydenhoito. Jo nyt nämä vuoden pituisiin pilotointeihin valitut viisi toimijaa yhteistyökumppaneineen kokevat saavansa merkittäviä synergiaetuja toisistaan, joten tästä alkaa mielenkiintoinen matka, toteaa projektipäällikkö Piija Äijänen Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksiköstä.

Jyväskylässä toimiva online-lääkäripalveluita tarjoava Medics24 on luomassa helposti sijoitettavaa, noin nelimetristä lähivastaanottohuonetta, joka mahdollistaa potilaan konsultaation missä tahansa. Äänieristetty tilaelementti jakaantuu kahteen osaan: näytteenottohuoneeseen ja vastaanottotilaan, jossa lääkäriin otetaan yhteys videoitse. Videoyhteyden luomisessa potilasta avustaa hoitaja, joka vastaa myös Lähipisteen näytteiden otosta. Konseptia luodaan yhteistyössä Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:n kanssa.

- Innovaatiomme avulla pystymme ulottamaan terveydenhoitopalvelut kasvukeskuksiin vaikkapa apteekkeihin ja hoivakoteihin, tai toisessa ääripäissä haja-asutusalueille, missä perinteinen klinikkatoiminta ei ole kannattavaa. Innovaatiopalvelumme nojaa vahvasti sote-uudistukseen ja valinnanvapauskokeiluun, kiteyttää Medics24:n toimitusjohtaja Tero Nyman.

Ensimmäinen Lähipiste-tilaelementti on parhaillaan rakenteilla Picea Interior Oy:n tiloissa Kuopiossa.

- Terveydenhuoltopalveluiden digitalisaatio on maailmanlaajuinen nopeasti etenevä ilmiö. Tämä on hyvin otollinen hetki lähteä muuttamaan kenttää Suomessa. Tällä hetkellä alan ansaintalogiikka perustuu kuitenkin sairauden hoitamiseen – me kiinnitämme huomion sairauden ehkäisyyn, Nyman summaa.

Myös Vaajakoskella toimiva Evogenom Oy tähtää terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen, mutta lähestymiskulmana on geeniteknologia. Yhtiön kehittämien geenianalyysien avulla saadaan luettua yli 770 000 datapistettä, jotka kertovat mm. yksilön geneettisistä terveysriskeistä, lääkeaineiden vaikuttavuudesta, sukujuurista, aerobisesta kapasiteetista, vuorokausirytmistä tai vaikkapa oppimis- ja persoonallisuustaipumuksista.

- Sylkinäytteestä tehtävällä analyysillämme on huikea kansantaloudellinen potentiaali. Sen avulla pystytään ennakoimaan lääkevasteita ja hoitoaikoja, eliminoimaan hoitovirheitä ja hoitamaan perinnöllisiä sairauksia ennaltaehkäisevästi, kertoo Evogenom Oy:n myynnistä vastaava Tiia-Tyttö Suutari.

Vuosi sitten perustetun yrityksen toiminta alkoi virallisesti elokuussa. Kolme erilaista geenianalyysiä on rakennettu esimerkiksi kuluttajien, aktiiviliikkujien ja huippu-urheilijoiden tarpeisiin. Verkkokaupan ja jakelijaverkoston kautta kaikille saatavilla olevat geenianalyysit ovat saaneet aikaan runsaasti kiinnostusta esimerkiksi työterveyden, liikunta-alan tutkimuslaitosten, kuntosalikeskusten ja työeläkeyhtiöiden taholta.

- Hyvinvoinnista elinvoimaa -hankkeessa kiihdytämme tahtia rakentamalla jakeluverkostoa, Suutari sanoo.

Hyvinvoinnista elinvoimaa -hanke

Mikä:
Uusien palveluinnovaatioiden syntymistä vauhdittava Jyväskylän kaupungin ja BusinessJyväskylän hanke. Viidessä pilotissa testataan sosiaali- ja terveyspalveluihin ja valinnanvapauteen liittyviä ratkaisuja.
Tavoite:
Alueellisen elinvoimaisuuden vahvistaminen rakentamalla siltaa yritysten ja perusturvapalveluiden välille. Tavoitteena on innostaa tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden tuottajat mukaan kehittämään ihmislähtöisiä palvelumalleja ja monitasoista yhteistyötä.
Miten:
Pilotointirahoitus sekä Soteuttamo nimellä kulkevat verkostoitumistilaisuudet, joiden aiheina ovat mm. markkinointi, myynti, sopimusjuridiikka, asiakasymmärrys, palvelumuotoilu ja rahoitus.
Ketä:
Pilotointeihin valitut 5 toimijaa: Lookinno Oy (Medics24), EVOGENOM Oy, Fluente Kumppanit Oy, Fysio Center Jyväskylä Oy ja Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry.
Milloin:
Pilottien kesto on 8-12 kk (vuoden 2018 loppuun).
Tausta paikallisella tasolla:
Jyväskylä on mukana sosiaali- ja terveysministeriön valinnanvapauskokeiluhankkeessa, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, mitä mahdollinen valinnanvapaus sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä tulee vaatimaan julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta sekä kuntalaiselta. Jyväskylän painopisteenä valinnanvapauskokeilussa on yritys- ja järjestöyhteistyö.
Tausta kansallisella tasolla: Sitran ja viiden kunnan fasilitoima sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja verkostojen kehittymisen “työkalupakki”, eli Soteuttamo. Soteuttamo tarjoaa kansallisen “matchmaking”-portaalin toimijoiden verkottamiseksi Jyväskylän, Tampereen, Keski-Uudenmaan, Hämeenlinnan ja Ylä-Savon alueilla.

Lue lisää Hyvinvoinnista elinvoimaa -hankkeesta Jyväskylän kaupungin sivuilta ja Sitran sivuilta.

Lisätietoja:
Piija Äijänen, projektipäällikkö, Hyvinvoinnista elinvoimaa -hanke, Jyväskylän kaupunki, elinkeinoyksikkö p. 040 573 2066

Kuvat:

Ladattavissa korkea- ja matalaresoluutioisten kuvien valikoima osoitteessa: http://kuvat.jyvaskyla.fi/public.do?main_action=displayFolder.do%3furi%3dhttp%3a%2f%2fwww.profium.com%2farchive%2fFolder-EFA4EBDD-7290-40B4-09C7-C6DB3A6A5292

Jaana Pinson
  • BusinessJyväskylä
  • #businessjkl #tekosysteemi
    BusinessJyväskylä
  • Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö
  • Vapaudenkatu 46 B, 2 krs., 40100 Jyväskylä
  • Laskutusosoite: PL 186, 00026 BASWARE
  • Ota yhteyttä
  • Yrityspalvelut: 014 266 0138

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2019 Sivun alkuun