Suoraan sisältöön
Business Jyväskylä » Ajankohtaista » Hippos2020-hankkeen innovaatiovaiheen neuvotteluihin valittu kaksi konsortiota
26.9.2017

Hippos2020-hankkeen innovaatiovaiheen neuvotteluihin valittu kaksi konsortiota

Jyväskylän kaupunki on tehnyt Hippos2020-hankkeen investorikilpailutukseen saatujen tarjousten pohjalta hankintapäätöksen 26.9.2017. Kaupungin hallintosäännön mukaan päätöksen teki kansliapäällikkö. Kilpailutuksen innovaatiovaiheeseen saatiin neljä tarjousta, joista hankintayksikkö katsoi kaikkien tarjousten täyttävän tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset ja otti ne mukaan vertailuun. Hankintayksikkö on valinnut vertailun perusteella jatkokehitysvaiheeseen eli innovaatiokumppanuusvaiheeseen kaksi eniten pisteitä saanutta tarjoajaa, jotka ovat Lehto-Fennia-konsortion ja Keva-OP-YIT-konsortion. Kaksi muuta tarjoajaa olivat Jyväskylän Energia Oy ja Skanska Talonrakennus Oy.

Hankintapäätöksellä valitaan kaksi innovaatiokumppania, joiden kanssa hankintayksikkö käynnistää neuvottelut hankkeen yksityiskohdista. Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy kytketään mukaan osaksi innovaatiokumppanuutta. Innovaatiokumppanuusvaiheen tarkoituksena on kehittää tarjouksen pohjalta hankkeen taloudellista, toiminnallista ja rahoituksellista suunnitelmaa sijoittajien ja hankintayksikön kannalta optimaaliseksi. Innovaatiokumppanuuskausi on osa sopimuskautta, eikä kuulu enää hankintamenettelyn piiriin. Hankintapäätöksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen hankintayksikkö solmii innovaatiokumppaneiksi valittujen kanssa tätä tarkoittavan sopimuksen. Hankintapäätöksen tiedoksiannolla ei vielä synny sopimusta hankintayksikön ja valittujen innovaatiokumppanien välille, vaan sopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

- Hankintapäätöksellä ei vielä valita hankkeen toteuttajaa tai sitouduta toteuttamaan hanketta, vaan tässä kohtaa valitaan innovaatiokumppanit neuvotteluihin. Innovaatiovaiheessa vielä kehitetään suunnitelmia, tehdään lukuisa määrä sopimusluonnoksia ja laskelmia hankkeen toteuttamiskelpoisuuden varmistamiseksi. Nyt valituilla konsortioilla on molemmilla hyvät edellytykset käydä neuvotteluja kanssamme ja toteuttaa hanke käytännössä, sanoo Hippos2020-hankkeen projektipäällikkö Kari Halinen.

Lopullisen päätöksen hankeen etenemisestä ja toteuttajan valinnasta tekee kaupunginvaltuusto innovaationeuvotteluiden päätyttyä vuoden 2017 loppuun mennessä. Valtuusto voi myös päättää, ettei ketään tarjouksen jättänyttä toteuttajaa valita.

Hippos2020-hanke on edennyt suunnitellusti

Kaupunginhallitus päätti 5.12.2016 edetä kilpailutukseen jossa Hippos hankkeen pääkumppanin ja investorin valinta toteutetaan julkisen, kaksivaiheisen hankintamenettelyn kautta. Huhtikuussa 2017 kaupunginjohtaja Timo Koivisto teki päätöksen kymmenen ehdokkaan valinnasta neuvottelumenettelyyn. Neuvottelumenettelyn päättävään innovaatiovaiheeseen näistä kymmenestä ehdokkaasta saatiin määräaikaan mennessä tarjous neljältä, joista nyt valittiin kaksi jatkoneuvotteluihin. Innovaatiovaihe ja sen neuvottelut päättyvät valtuustolle esitettävään kokonaisuuteen, jossa haetaan toteuttajaa/investoria (pääomistajaa) Jyväskylän Hippoksen alueen kiinteistökehityshankkeesta vastaavaan yhtiöön, joka tulee toimimaan omistajana ja vastaamaan rakennuttamisesta ja operoinnista alueelle suunnitellulle liikunta- ja hyvinvointipalveluiden keskukselle ja osaamiskeskittymälle. Jyväskylän kaupunki tulee olemaan yksi yhtiön vähemmistöomistajista.

Lisätietoja
Kari Halinen, projektipäällikkö, Hippos2020-hanke, Jyväskylän kaupunki
Puh. 050 573 7034
kari.halinen(at)jkl.fi

Suvi Vuojolainen
  • BusinessJyväskylä
  • #businessjkl #tekosysteemi
    BusinessJyväskylä
  • Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö
  • Vapaudenkatu 46 B, 2 krs., 40100 Jyväskylä
  • Laskutusosoite: PL 186, 00026 BASWARE
  • Ota yhteyttä
  • Yrityspalvelut: 014 266 0138

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2019 Sivun alkuun