Suoraan sisältöön
Business Jyväskylä » Ajankohtaista » Hyvinvoinnista elinvoimaa –hankkeen pilotointikohteet on valittu Jyväskylässä
26.9.2017

Hyvinvoinnista elinvoimaa –hankkeen pilotointikohteet on valittu Jyväskylässä

Jyväskylän kaupungin ja Sitran Hyvinvoinnista elinvoimaa -yhteishankkeen yrityspilotointikohteet on valittu. Piloteissa testataan uusia sosiaali- ja terveyspalveluihin ja valinnanvapauteen liittyviä ideoita ja ratkaisuja. Piloteille myönnetään pilotointirahaa kokeiluiden toteuttamiseen.

Hyvinvoinnista elinvoimaa -hankkeen tavoitteena on edistää uudentyyppisten palveluinnovaatioiden testausta ja syntymistä osana valinnanvapauskokeilua sekä vauhdittaa itse valinnanvapauskokeilua Jyväskylässä.

Pilotointihaku oli avoinna 1.6.–31.8.2017, jolloin yritykset ja organisaatiot saivat haettavaksi pilotointirahaa uusille ideoille. Pilotointirahaa oli haettavana 10 000 euroa per kokeilu. Hakemuksia saatiin 18 kappaletta.

– Saimme haussa ideoita tulevaisuuden sote-palveluihin liittyen, työkaluja terveydenhuollon ammattilaisten työkalupakkiin sekä yksilön omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Joukossa oli liikuntapalveluihin ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajatuksia sekä muita, esimerkiksi toiminnanohjauksiin liittyviä ideoita. Olemme tyytyväisiä laajaan kattaukseen, kertoo Hyvinvoinnista elinvoimaa -hankkeen projektipäällikkö Piija Äijänen Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksiköstä.

Toteutettaviin pilotointeihin ja rahoituksen saajiksi valittiin viisi toimijaa: Lookinno Oy, EVOGENOM Oy, Fluente Kumppanit Oy, Fysio Center Jyväskylä Oy ja Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry. Pilotointirahan myöntämisen kriteereinä olivat soveltuvuus ja toteutettavuus valinnanvapauskokeilussa tai tulevassa soten valinnanvapausmallissa, tuotettavan palvelun asiakaslähtöisyys sekä kasvu- ja vientipotentiaali eli pilotin skaalautuvuus.

Pilotoinnit kestävät pilotoinnista riippuen 8–12 kuukautta, jonka aikana toimijoita ja ideoita sparrataan ja kehitetään edelleen. Lisäksi hankkeessa tavoitellaan toimijoiden välistä yhteistyötä pilotointirahan mahdollistamana.

– Tulevaisuuden maakunta ja sen sote-palvelut tarvitsevat uudenlaisia toimintamalleja ja innovaatioita toteuttaakseen palvelut entistä asiakaslähtöisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. On hienoa, että saimme yrityksiä ja yhteisöjä lähtemään rohkeasti mukaan pilottihakuun. Valitut pilotit ovat erilaisia ja lähestyvät valinnanvapautta eri näkökulmista ja tukevat myös käynnissä olevan valinnanvapauskokeilun tavoitteita yritys- ja järjestöyhteistyön kehittämisestä, sanoo toimialajohtaja Kati Kallimo.

– Soten ja valinnanvapauden myötä avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille ja haluamme olla kehittämässä ja kannustamassa yrityksiä miettimään uusia ratkaisuja, jotta asiakkaille saadaan tarjottua parasta mahdollista palvelua. Pilotoinnit ovat yksi hyvä väline tähän, kommentoi elinkeino- ja työllisyysyksikön johtaja Anne Sandelin.

Jyväskylän kaupungin hallinnoima Hyvinvoinnista elinvoimaa -hanke on vauhdittamassa uudentyyppisten palveluinnovaatioiden syntymistä sekä edistämässä valinnanvapauskokeilua Jyväskylässä. Toimenpiteinä luodaan erilaisia kohtaamisia, joissa eri toimijat, kuten yritykset, järjestöt kuten kaupungin omatuotanto voivat avoimesti löytää yhteisiä rajapintoja ja asiakkuuksia. Näin pyritään edistämään alueen elinvoimaisuutta ja mahdollistetaan uusien palveluinnovaatioiden kehittymistä verkostomaisen toiminnan kautta.

Jyväskylä on mukana sosiaali- ja terveysministeriön valinnanvapauskokeiluhankkeessa, jonka tavoitteena on kokeilla asukkaiden vapaata valintaa ja tuottaa tietoa siitä, mitä mahdollinen valinnanvapaus sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä tulee käytännössä vaatimaan julkiselta palveluntuottajalta, yksityiseltä palveluntuottajalta sekä kuntalaiselta. Palveluntuottajan valinnan voivat tehdä Huhtasuon, Kuokkalan ja Keskustan terveysasemien alueella asuvat kuntalaiset lukuun ottamatta ikäihmistä, jotka ovat säännöllisen kotihoidon tai palveluasumisen asiakkaita. Asukkaita näillä kolmella terveysaseman alueella on noin 62 000. Asukkaat voivat valita itselleen palveluntuottajan, joka tuottaa asiakkaalle palvelupaketin sisältäen avosairaanhoidon palvelut sekä sosiaaliohjauksen ja -neuvonnan.

Jyväskylän painopisteenä valinnanvapauskokeilussa on yritys- ja järjestöyhteistyö, jossa osapuolten kesken kehitetään mm. valinnanvapauden piiriin kuuluvaa palvelutuotetta, ollaan mukana tukemassa siihen liittyen pienten yritysten verkottumista sekä syvennetään järjestöjen roolia hyvinvoinnin edistäjinä. Näiden synnyttämisessä tarvitaan palvelumuotoilun, markkinoinnin, yrittäjyyden sekä myynnin osaamista. Erityisesti halutaan saada aikaan yhdessä tekemistä, joka tarvitsee onnistuakseen avoimuutta sekä läpinäkyvyyttä.

Hyvinvoinnista elinvoimaa -hankkeen verkkosivut: http://www.jyvaskyla.fi/hyvinvoinnistaelinvoimaa

Lisätiedot:
Piija Äijänen, projektipäällikkö, Hyvinvoinnista elinvoimaa -hanke, Jyväskylän kaupunki, elinkeinoyksikkö p. 040 573 2066
Kati Kallimo, toimialajohtaja, maakunnan palvelutuotannon suunnitteluvastaava, Jyväskylän kaupunki, p. 050 442 2302
Anne Sandelin, hankejohtaja, elinkeino- ja työllisyysyksikkö, Jyväskylän kaupunki, p. 040 581 9958

Mikael Ratschinskij
  • BusinessJyväskylä
  • #businessjkl #tekosysteemi
    BusinessJyväskylä
  • Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö
  • Vapaudenkatu 46 B, 2 krs., 40100 Jyväskylä
  • Laskutusosoite: PL 186, 00026 BASWARE
  • Ota yhteyttä
  • Yrityspalvelut: 014 266 0138

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2019 Sivun alkuun