Suoraan sisältöön
Business Jyväskylä » Ajankohtaista » Jyväskylän seudun kasvu on maan kärkeä
20.8.2018

Jyväskylän seudun kasvu on maan kärkeä

Jyväskylän seudun kasvu on ollut vahvaa vuodesta 2015 lähtien. Kun suhteellista kasvua mitataan yritysten liikevaihdon muutoksella, Jyväskylän seudun kasvu on ollut jopa verrokkiseutuja Tamperetta, Oulua, Helsinkiä ja Kuopiota nopeampaa.

Suomen taloudellinen kasvu lähti liikkeelle vuonna 2015 maakunnista, ja jo silloin Keski-Suomi ja erityisesti keskuskaupunki Jyväskylä olivat kasvun vetureita. Nyt vauhti on kiihtynyt entisestään. Vienti on myös saatu vahvalle kasvu-uralle teknologiateollisuuden vauhdittamana. Viennissä Keski-Suomi on kasvanut verrokkimaakuntia selvästi nopeammin.

Jyväskylän seudun Aikajanassa vertailtiin eri kaupunkiseutuja yritysten liikevaihdon kehityksen, henkilöstömäärän ja viennin kehityksen näkökulmasta. Jyväskylän seudun kasvuprosentit liikevaihdon kehityksessä olivat ensimmäisellä kvartaalilla, Q1 (1.-31.3.2018) verokkikaupungeista kaikkein suurimmat (+7,3 %). Vertailu tehtiin vuoden takaiseen vastaavaan aikaan verrattuna. Kakkosena oli Tampereen seutu (6,6, %) ja kolmantena Oulun seutu (6,5 %). Koko maan keskimääräinen kasvu oli +5,3 %.

Yritysten henkilöstömäärissä on tapahtunut positiivista muutosta kaikissa verrokkiseuduissa. Vuonna 2017 Jyväskylän seudulla yritysten henkilöstömäärän lisäys vuoteen 2016 verrattuna oli +2,1 %, kun se Q1/2018 oli jo 4,1 %. Suurimmat kasvuprosentit henkilöstömäärän kehityksessä tämän vuoden ensimmäisellä kvartaalilla sai Tampereen seutu (6,2 %). Yritysten liikevaihdon suotuisa kehitys näkyy selvästi nyt myös henkilöstömäärissä.
BSFestival

”Jyväskylän seutu on koko 2000 –luvun ollut aikamoisessa vuoristoradassa, vuoroin on menty ylös- ja välillä alaspäin. Se on pakottanut Jyväskylän pysymään hereillä ja kehittämään koko ajan uutta. Sen sijaan koko 2010-luvun Jyväskylä on pystynyt kasvamaan ja tällä hetkellä Jyväskylä on hyvässä nosteessa. Kaikki keskeiset tunnusluvut osoittavat ylöspäin ja plussaa on tullut keskeisiin talouden lukuihin koko ajan lisää, joten selkeästi asioita viedään lujaa vauhtia eteenpäin. Se luo positiivista ilmapiiriä alueen sisällä ja tulevaisuususkoa ja sillä on myös myönteisiä kerrannaisvaikutuksia” kommentoi valtiotieteen tohtori Timo Aro.

”Jyväskylässä sijaitsevat innovatiiviset ja ketterät yritykset ovat saaneet upeasti kasvua aikaan koko 2010-luvun ajan ja olen siitä erittäin iloinen ja ylpeä. Tällä hetkellä yrittäjien, oppilaitosten ja meidän julkisten toimijoiden välillä on hyvä draivi päällä ja ennakkoluuloton yhteistyö kantaa selvästi hedelmää. Meidän roolimme Jyväskylän kaupungilla on edistää kasvun olosuhteita ja luoda muun muassa uusia arvoverkostoja alueella sijaitseville yrityksille. Kasvua ei tule kuitenkaan pitää itsestäänselvyytenä, vaan meidän on tehtävä lujasti töitä, että kasvu eri mittareilla jatkuu”, kertoo Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Vienti hyvässä vedossa

Keski-Suomen teollisuuden vienti on kehittynyt verrokkimaakuntia paremmin vuodesta 2016 lähtien. Jyväskylän lisäksi Keski-Suomessa on isot teollisuuskeskittymät Äänekoskella ja Jämsässä. Keski-Suomen vienti kasvoi vuonna 2017 edellisvuoteen verrattuna 28,5 %. Vuonna 2017 seuraavaksi eniten kasvaneet maakunnat olivat Pohjois-Savo (+16,1 %), Pohjois-Pohjanmaa (+11,1 %) ja Uusimaa (+10,4 %). Keski-Suomen teollisuuden vienti kasvoi verrokkimaakunnista nopeimmin. Vuoden 2018 ensimmäisellä kvartaalilla vienti kasvoi 12,9 % vuoden takaiseen vastaavaan aikaan verrattuna, mikä oli edelleen verrokkimaakuntien kovin kasvuprosentti.

”Teollisuudella ja varsinkin vientiteollisuudella on aina ollut ja on edelleen iso merkitys Keski-Suomen taloudessa. Vuonna 2009 Keski-Suomen vienti laski miljardi euroa, jonka seurauksena maakunta menetti kerrannaisvaikutuksineen työpaikkoja 7 500 henkilötyövuotta. Viennin taso on nyt saavuttanut teknologia- ja metsäteollisuuden ansiosta vuoden 2008 tason eli viennin yhteenlaskettu määrä on nyt 3,5 miljardia euroa. Teollisuuden hyvä kehitys näkyy myös työttömyyden nopeana laskuna. Teollisuuden näkymät ovat valoisat lähitulevaisuudessa, joten työttömyyden laskun jatkumiselle on hyvät edellytykset”, toteaa Veli-Pekka Päivänen, elinkeinojen kehittämispäällikkö Keski-Suomen liitosta.

Jyväskylän seudulla nopeimmin kasvaneet toimialat Q1/2018 olivat teollisuus ja rakentaminen. Myös palvelut olivat kasvussa. Kaupan alan kasvu on sen sijaan hyvin maltillinen. Teollisuuden kasvu ensimmäisellä kvartaalilla oli +14,3 %, rakentamisen +12,1 % ja palveluiden kasvu +5,4 %. Kaupan kasvu jäi 0,8 %:iin.

”Vuodet ovat Jyväskylässä osoittaneet, kuinka tärkeää on omat valinnat ja niissä pysyminen. On tärkeää valita oma suunta ja mennä määrätietoisesti sitä kohti, mutta toisaalta säilyttää jatkuva kyky uusiutumiseen ja monipuolistamiseen. On tärkeää, että kaupungilla tai alueella on vahvoja kivijalkoja, mutta pitää jatkuvasti tarkkailla mitä tapahtuu ankkurien sisällä ja liepeillä ja tarttua niihin mahdollisuuksiin nopeasti ja erottuvasti. Keski-Suomi kokonaisuudessa on rakenteeltaan hyvin monipuolinen. Maakunnassa on monia eri toimialoja ja kuntien vahvuudet rakentuvat eri lailla, alueen näkökulmasta se tuo vakautta. Suurin haaste liittyy liikenteelliseen sijaintiin. Se ei välttämättä tarkoita pelkästään fyysistä etäisyyttä vaan myöskin tunnepuolen merkitystä, kuinka kaukana Jyväskylän koetaan olevan”, kommentoi Timo Aro.

”Kun verrataan Suomen suuria kaupunkiseutuja toisiinsa, taustalla on erilaiset tarinat ja esimerkiksi toimialarakenteet. Positio suhteessa toisiinsa on kuitenkin suhteellisen pysyvä. Tällä hetkellä hyvässä nosteessa ovat Jyväskylä, Oulu ja Turku”, summaa Timo Aro.

Tutustu tilastoihin:

Kuvia voi pyytää: Taija Lappeteläinen, markkinointikoordinaattori, 040 523 9321, taija.lappetelainen[at]jkl.fi

Lisätiedot:

Timo Koivisto, Jyväskylän kaupunginjohtaja, p. 050 336 2819, timo.koivisto[at]jkl.fi
Timo Aro, valtiotieteen tohtori, alue- ja kaupunkikehityksen asiantuntija, aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI, p. 045 657 7890, timo.aro[at]mdi.com
Veli-Pekka Päivänen, elinkeinojen kehittämispäällikkö, Keski-Suomen liitto, p. 040 595 0005, veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi

Mikael Ratschinskij
  • BusinessJyväskylä
  • #businessjkl #tekosysteemi
    BusinessJyväskylä
  • Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö
  • Vapaudenkatu 46 B, 2 krs., 40100 Jyväskylä
  • Laskutusosoite: PL 186, 00026 BASWARE
  • Ota yhteyttä
  • Yrityspalvelut: 014 266 0138

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2019 Sivun alkuun